Chuyển tới nội dung

Hội thi kiến thức sản phẩm T9/2017

Công ty TNHH DP Tâm Đan tổ chức hội thi kiến thức sản phẩm cho tập thể nhân viên với mục đích nâng cao kiến thức về sản phẩm của công ty đang phân phối.