Chuyển tới nội dung

Khai trương Công ty DP Tâm Đan T12/2012

Công ty DP Tâm Đan khai trương vào tháng 12 năm 2012 chỉ với trên dưới 10 thành viên

 

Khối ETC

 

Khối OTC

 

Khối văn phòng

 

Hình ảnh những ngày đầu khai trương