Chuyển tới nội dung

Vinh danh trong năm (2015 và 2016)

Công ty TNHH DP tâm đan luôn có chế độ đãi ngộ với nhân viên thâm niên và có đóng góp to lớn với sự phát triển của công ty trong năm 2015 và 2016.